--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
GÜNCEL ÇOCUK SAĞLIĞI DERGİSİ

Editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Murat TUNCER’in yürüttüğü ve her sayısında pediatri alanının özel bir konusunu sayı editörleri eşliğinde tüm yönleri ile ele alan, hekimlerimiz için rehber niteliğinde bir yayın.

200 - 300 sayfa ortalaması ile hekimlerimizin ilgili konu hakkında yeterli donanıma sahip olmalarını sağlayacak zengin bir bilgi kaynağı.

Konular ve sayı editörlerimiz şu şekildedir;

Türkiye’ de Ana Çocuk Sağlığı Çalışmaları,
Dr. Rıfat KÖSE, AÇSAP Genel Müdürü

Alerjik Hastalıklar,
Prof. Dr. Ülker ÖNEŞ, Cerrahpaşa Ü. Tıp Fak. Emekli Öğretim Üyesi

Endokrinolojik Hastalıklar,
Prof. Dr. Peyami CİNAZ, Gazi Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi

Sık Görülen Enfeksiyonlar,
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi

Aşılar,
Prof. Dr. Mustafa BAKIR, Marmara Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi

Beslenme ve Metabolizma,
Prof. Dr. Turgay COŞKUN, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi

Çocuk Ruh Sağlığı Hastalıkları,
Prof. Dr. Füsun ÇUHADAROĞLU, Hacettepe Ü. Tıp Fak. Öğretim Üyesi