--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
TÜRKİYE ÇOCUK HASTALIKLARI DERGİSİ

Dergimiz,Çocuk hastalıklarının tüm yan dallarında uzmanlaşmış hekim kadrosu ile Türkiye'nin en büyük çocuk sağlığı ve hastalıkları merkezinden birisi olan ve yıllardır uzmanlık eğitimi veren Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yayınlanmaktadır.

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi orjinal araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derleme yazılardan oluşan süreli bir yayındır. Bu dergi aracılığı ile hekimlerimizin, araştırmalarını, ilginç buldukları vakaları, tecrübeleri ve gözlemleriyle besledikleri bilgilerini meslektaşlarımız ile paylaşıyoruz. Böylece yapılan bilimsel çalışmalardan haberdar oluyor, çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
Dergimiz ciddi saygın ve doyurucu ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara açıktır. 2009 yılında 3. cildimizi 4 sayı ile sizlere ulaştırmayı hedefliyor, katkı, öneri, eleştiri ve desteklerinizi bekliyoruz.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------