--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve ülkemizin alanında saygın akademisyenleri  tarafından hazırlanan "Aile Hekimliği Dergisi " Pilot uygulama alanları başta olmak üzere sahada yaklaşık 10.000 hekime ulaştırılan, hekimlerimizin ihtiyaç hissettiği tüm güncel ve mevzuatla ilgili bilgileri doğru kanallardan kendilerine ulaştırmayı hedeflerken aynı zamanda artan bilimsel bilgi ihtiyacının karşılanmasına yönelik akademik makaleleri de içeren bir dergidir.

Akademik makaleler; insanların sağlık sistemine ilk giriş kapısı olan Aile Hekimliği uygulaması gerçeği göz önünde tutularak, birinci basamak hekimlerinin ihtiyaç duydukları konulara göre hazırlanmaktadır.
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------