--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Bu çalışma halen aile hekimliği uygulamasınıon devam ettiği pilot illerde elde edilen gözlemler, aile hekimliği mevzuatının...
Milyonlarca insan kanser teşhisi ile yaşıyor. Ulusal Kanser Kurumu (NCI) kitabcçığı bu hastalık hakkında bilgiler içerir...