--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
İNTERAKTİF CD TASARIMI:
İnteraktif medyanın doğurduğu en önemli sonuç, küresel ve yerel düzeyde enformasyon ve bilgi akışının kolaylaşmış ve ucuzlamış olmasıdır. Teknolojik olarak artık her birey tüm insanlığa anında erişebilmektedir.
İnteraktif veya sunum CD leri geniş kullanım alanına sahiptir.
Bilgi aktarımının yapılmak istendiği hemen hemen her ortamda bugün interaktif cd uygulamalarından faydalanılmaktadır.  Firma tanıtım dosyası, broşür, katalog gibi basılı ürünlere alternatif bir medya olarak fuar, seminer, sempozyum gibi toplantılarda bilgi aktarımı ve sunum aracı olarak kullanılabilmektedirler.

AVANTAJLARI:
ilk maliyet sonrası CD çoğaltma maliyetlerinin alternatifi olduğu basılı ürünlerle kıyaslandığında çok daha ekonomik olması içerebildikleri verinin büyüklüğü ve bir kez üretildikten sonra çoğaltılmasının basılı ürünlere göre çok daha kolaydır Bilgisayarın bulunduğu her ortamda başka hiçbir yazılıma ihtiyaç duymadan veri aktarımı sağlanabilmesi. Fuar, Seminer, Sempozyum gibi tanıtım toplantılarında sunumun kolayca yapılabilmesi. Firma ve ürünler hakkında detaylı bilginin kolay taşınmasını ve aktarımı sağlanbilmesi.

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------